Den spændte arrangør Randi Nørup venter kl. 07:30 på parkeringspladsen ved MarselisborgCentret.

- Jeg forventer en interessant dag med input og inspiration på forskellige niveauer. Vi har oplæg, der handler om det historiske, tekniske og statistiske ved MST, mens det menneskelige og konkrete er repræsenteret i de historier, MST-familierne deler med os, siger hun.

Det er en tidlig start på dagen for både MST-familier, deltagere og arrangører. Heldigvis er der morgenmadsbord med nybagte boller og kaffe til de omkring 100 morgenfriske deltagere, som er mødt op. Folk er imødekommende, smilende og hilser venligt på hinanden, og der er allerede fra morgenstunden af en intim og varm stemning i konferencesalen. Udenfor kigger solen frem, til det der viser sig at blive en flot efterårsdag med videndeling mellem MST-familier, fagfolk og andre interesserede.

MST-familierne og deres MST-terapeuter er mødt forventningsfulde op.

- Vi håber, at vores MST-familier får fortalt deres historier, så tilskuerne kan mærke og forstå de udfordringer og succeser, familierne har oplevet gennem deres MST-forløb, siger MST-terapeut fra Sønderborg Christina Schmidt. 

- Vi er her i dag, fordi vi gerne vil hjælpe med til, at MST bliver mere udbredt i Danmark. Vi forventer, at det bliver en dag, hvor vi giver vores egne erfaringer videre, men at vi også tager imod andre familiers oplevelser med MST, siger Louise og Jørg, MST-familie fra Sønderborg.

Dagens første oplægsholder er Erik Kaastrup, Socialdirektør i Aarhus Kommune og bestyrelsesformand i Metodecentret. Han var for ti år siden med til at få MST-metoden til Danmark på baggrund af resultater fra USA. I oplægget bliver dagen beskrevet som et salgsarrangement i en offentlig kontekst, der har til hensigt at udbrede brugen af og kendskabet til MST-metoden, men også en dag med særligt fokus på erfarings- og videndeling. 
 
Næste punkt på dagsordenen er workshops med MST-familierne. Der er ti workshops på dagen med afsæt i ti forskellige familier. Deltagerne meldte sig ved ankomsten på to workshops. Hver workshop omhandler en konkret case, hvor en familie fortæller om deres oplevelser og erfaringer med at tage del i et MST-forløb.

Oplæggene er meget personlige og ærlige, og beskriver de udfordringer familierne stod med inden MST-forløbet gik i gang og de løsninger eller redskaber, som forløbet gav dem. Her bliver det for alvor tydeligt, hvor meget MST-forløbet betyder for familiernes hverdag og deres familieliv. Læs en beretning fra en case: Mor og datter fandt hinanden og MST reddede min familie.

Efter en kort fællesevaluering af de 10 workshops, hvor Randi Nørup uddeler gaver til MST-familierne og takker for deres deltagelse, venter frokosten kl. 12:00.

Første oplægsholder efter pausen er Jakob Tjalve fra Socialstyrelsen. Han fortæller blandt andet, at Socialstyrelsen har igangsat en strategi, hvor målet er, at 16 nye kommuner eller private tilbud i 2017 skal tilbyde eller arbejde med MST.

- Udover at MST bringer familier tættere sammen, er metoden også en god forretning for staten. Gennem MST forbedrer man forholdene for den unge og samtidig sikres en indtægt for samfundet, siger jakob Tjalve.
 
Dagen bliver rundet af med et oplysende, levende og personligt oplæg af forfatter og debattør Lisbeth Zornig Andersen. Hun fortæller om vigtigheden af at tage det sociale område seriøst og finde ud af, hvilket menneskesyn vi egentlig har på anbragte børn. Efter oplægget står særligt et budskab klart, nemlig, at blodets bånd og følelsen af familie er stærkere, end vi tror.

- Dagen i dag er vigtig, da der arbejdes med den hele familie og ikke kun enkeltpersoner, og at der bliver sat fokus på evidensbaserede metoder inden for det sociale område, siger Lisbeth Zornig Andersen.

En god dag med sparring og erfaringsudveksling bliver rundet af i samme personlige og vedkommende tone, som den blev slået an, noget som særligt MST-familierne sætter pris på.

- Der har været sat nogle gode rammer for arrangementet, og vi har følt os velkomne og godt tilpas. Det har været rart at få fortalt sin egen historie og samtidig spejle sig i de andres. Vi går herfra i dag motiverede i forhold til at fortsætte arbejdet med MST og inspirerede af de andre familier. Vi håber også at kunne bruge de netværk, vi har fået i dag til sparring fremadrettet, siger Louise og Jørg.

Den positive oplevelse af dagen deler også MST-terapeut Christina Schmidt.

- Jeg synes, det har været en rørende dag. Det bedste ved i dag har været at høre MST-familierne selv sætte ord på deres oplevelser. Det har gjort dagen meget naturlig og livagtig, siger hun.