Dreng på 14 år – udredt i forløbet med Aspergers syndrom

Det første oplæg omhandlede drengen M, og blev fortalt gennem hans far og papmor.
M’s problemer startede allerede tidligt, gennem mobning i børnehaven og hans forældres skilsmisse da M er fire år gammel. Da M begynder i folkeskolen forværres hans situation, idet han ikke kan følge med til de store krav der stilles til ham, hvorfor M begynder at udvise mere urolig adfærd og lukker sig mere og mere inde i sig selv. Igennem hele M’s skoleforløb oplever far, at der er stor mangel på hjælp og tilbagemeldinger fra skolen til forældrene.

I 2009 får M ny skolepsykolog, og gennem denne bliver der endelig anbefalet tiltag, der for en overgang hjælper på M’s situation.

Fra foråret 2011 og et år frem opstår der flere voldelige situationer mellem M og personer i familien. Efter hans konfirmation i april 2012 går det helt galt for M, der kommer i voldelig konflikt med hans klasselærer, hvilket fører til at M bortvises og senere anvises til anden skolegang. Situationen er på dette tidspunkt yderst kritisk, og forholdet mellem far og papmor er presset til grænsen, idet stort set al fokus er på M, og M’s lillesøster giver udtryk for, at hun ikke føler sig sikker ved sin bror længere.

Heldigvis kommer far endelig igennem til kommunen, og bliver foreslået MST af deres socialrådgiver. M og hans familie bliver bevilliget et MST-forløb, og herefter begynder tingene at tage form. M bliver hurtigt udredt, og diagnosticeret med Aspergers syndrom, hvilket giver større forståelse for, hvorfor M igennem sit liv har haft det svært. MST-forløbet giver redskaber til M og hans familie, så de bedre kan tackle hans situation, og det har drastisk forbedret livskvaliteten for hele familien. Som far afsluttende kommenterer: ”MST redder mennesker og familier”.