Socialstyrelsen har siden 2011 støttet projekt misbrugsbehandling, hvor tre misbrugsprogrammer heriblandt MST SA er blevet afprøvet i Danmark.

Projektet afsluttede med udgangen af 2014, og det er nu besluttet at den individuelle misbrugsoverbygning, der er i SA skal implementeres i samtlige teams i Danmark fra 2015.

Forberedelserne og uddannelserne er startet, og teamene vil fremover være endnu bedre rustet til det svære misbrugsarbejde.