MST-uddannelse

For at kunne uddanne dig til MST-terapeut, skal du være ansat i en organisation, der driver et MST-team. Det vil typisk være en kommune eller en privat organisation, der arbejder med metoden.
 
Umiddelbart efter din ansættelse vil du blive introduceret til grundprincipperne i programmet på en intensiv træningsuge. Du er nu klar til at gå i gang med dit behandlingsarbejde. Du vil begynde langsomt ved kun at arbejde med 1-2 familier i starten, og i løbet af et år vil du komme op på fuld sagsmængde, som er gennemsnitligt 4 familier ad gangen.

Undervejs superviseres du hver uge af både den lokale vejleder for dit team, og den nationale konsulent i MST Danmark. En gang i kvartalet kommer du til udviklingssamtale om dit arbejde som MST-terapeut. MST Danmark arrangerer desuden seminarer for alle terapeuter og vejledere i Danmark en gang i kvartalet.

Uddannelsen som MST-terapeut slutter aldrig, så længe du arbejder med MST. Der vil løbende være rig mulighed for faglig udvikling og læring i praksis.