MST reddede min familie
 

Workshop med forældrene til Mike på 12 som har diagnosen ADHD. Miks mor Louise og stedfar Jørg har været sammen i 10 år. Louise blev mor som 16-årig og mistede Mikes far kort tid efter. Familiens MST-forløb varede seks måneder med start i 2012.

Familien oplevede mange verbale og fysiske konflikter i hjemmet, og det var et problem for Mike at overholde regler og aftaler. Der var også konflikter i skolen, hvor Mike to gange havde truet et andet barn med en kniv. Derudover var der verbale konflikter i skolen, hvor Mike råbte og sagde grimme ting til både lærere og andre elever. Situationen var derfor, at det var svært at rumme Mike både i hjemmet og i skolen.

I starten af MST-forløbet blev der fastsat nogle klare mål for de indsatsområder, som familien havde brug for hjælp til at håndtere. Det var blandt andet at få reduceret antallet og graden af konflikter i hjemmet og i skolen og få Mike til at overholde aftaler.

Gennem en analyse af adfærden i familien blev det tydeligt, at Louise og Jørg indtog to meget forskellige roller i opdragelsen af Mike. Louises opdragelse var blød og styret af skyldfølelse i forbindelse med, at Mike havde mistet sin far. Hun købte ofte ting til ham eller gav ham lov til at gøre ting, fordi hun havde ondt af ham. I modsætning hertil stod Jørgs mere hårde og kontante opdragelse.

I løbet af MST-forløbet fik familien etableret klare forventninger til Mike, der kom husregler, og forældrene fik undervisning i, hvad det betyder at have ADHD og være i puberteten. Familien fik også et pointsystem, hvor Mikes opførsel i hjemmet og i skolen bliver bedømt. Det fik reduceret både antallet og graden af konflikter.
 Det der blev afgørende for familien, var særligt to ting. Louise og Jørg skulle stoppe med at antage ting og i stedet lytte til Mike. Desuden skulle de ændre deres kommunikation fra at bruge "du" til at bruge ”vi”.

- I stedet for at sige, hold op hvor er du sur, til Mike, lærte vi at sige, du ser sur ud, hvad er der galt? Dét, sammen med at vi blev opmærksomme på at bruge ”vi” i stedet for ”du”, gjorde at vi fik brudt den negative spiral, vi var inde i. Før i tiden handlede det om at vinde diskussionerne, det gør det ikke længere. Nu handler det i stedet om, at lytte til og forstå hinanden, siger Jørg.
 
Familien arbejder stadig aktivt med de redskaber, som de fik under forløbet for at undgå tilbagefald.


Louise sagde ved afslutningen af forløbet, at "MST reddede min familie".