MST-dag den 27. september 2012

Metodecentret og MST Danmark afholdte den 27. september 2012 en temadag om MST-behandling, -organisering og -muligheder i Danmark. Temadagen blev afholdt på MarselisborgCentret i Aarhus.

Deltagerne i MST-dagen havde mulighed for at melde sig på fire forskellige workshops, hvor de på hver workshop havde mulighed for at møde to familier, som har haft et forløb ved MST. Efter tilmeldingen til workshops blev der budt på morgenmad til deltagerne. Simon Østergaard Møller fra Metodecentret bød velkommen til arrangementet. Derefter fortalte den nye MST-programleder i Danmark, Randi Nørup, overordnet om historien og principperne bag MST. Randi Nørup fortalte blandt andet om de ni grundprincipper i MST. Efterfølgende fortalte Trine Gaardsøe fra MST Aarhus om en konkret sag om en pige og hendes familie, som havde været i et MST-forløb. Deltagerne fik på denne måde hurtigt overført principperne bag MST til at se, hvordan MST i praksis fungerer, og hvilke effekter der kan være ved et MST-forløb.

Efter en kort pause fordelte deltagerne sig på de valgte workshops. Der var stor opbakning til de familier, som havde valgt at dele deres historier. Deltagerne var yderst spørgelystne, og familierne og MST-konsulenterne gjorde deres bedste for at svare fyldestgørende på de mange spørgsmål.Familiernes beretninger berørte flere af workshopdeltagerne, og deltagerne fik et indblik i, hvordan MST fungerer i praksis.
Efter frokost samledes deltagerne og Mads Randal-Lund fra det nyopstartede MST i Sønderborg fortalte om det at starte et nyt MST-team. Mads fortalte om, hvilke udfordringer der havde været i opstartsfasen herunder såvel økonomisk som kulturelt, og deltagerne havde mulighed for, at stille spørgsmål til Mads - og Randi Nørup om de forskellige aspekter ved opstart af et team.
 
Simon Østergaard Møller og Randi Nørup sluttede dagen af med at takke de fremmødte familier.