MST-CM/SA

MST CM eller SA som det hedder nu er afprøvet som projekt under Socialstyrelsen fra 2011 til 2014. Læs mere her
SFI har lavet en evaluering af tre misbrugsprogrammer, der blev afprøvet samtidig. Læs evalueringen her 
For et resume af MST-SA evalueringen se her
 
Fra 2015 er overbygningen SA en fast bestanddel af alle MST teams i Danmark
 
MST-SA (Multisystemisk Terapi - Substance Abuse)  er MST med en overbygning, som fokuserer på individuel misbrugsbehandling med den unge. Ud over de gængse MST-problemområder har den unge også massive misbrugsproblemer, der påvirker deres dagligdag og funktionsniveau negativt. Udover det systemiske misbrugsarbejde der laves i standard MST, arbejdes der i SA delen mere intensivt med at den især den unge men også familien får lært strategier, der kan hjælpe til at håndtere de følelsesmæssige og sociale situationer, hvor den unge fristes til at misbruge.

De væsentligste komponenter i MST-CM består i at identificere det, der motiverer den unge til at misbruge og til at fortsætte dette misbrug. Herefter arbejder man med at identificere måder og personer, som kan støtte den unge i at reducere eller fjerne misbruget. Man arbejder med, at motivere den unge via positive konsekvenser når den unge ikke misbruger, og at disse udebliver, når misbruget ikke reduceres. Sidst i behandlingen arbejdes der på at lære den unge at undgå og afvise tilbud om stoffer eller brug af samme, og ikke mindst i at håndtere personer, steder og sammenhænge, der tidligere ville udløse misbruget.
Dette arbejde kræver til forskel fra den gængse MST-behandling, at den unge deltager aktivt i behandlingen i mere omfattende grad.