Metodecentret

Metodecentrets fulde navn er Center for Innovation og Metodeudvikling for den specialiserede sociale indsats i Danmark.

Metodecentret blev etableret som en selvejende institution den 1. juni 2010 af Region Midtjylland, samt Aarhus, Herning, Skanderborg, Viborg og Randers kommuner.

Tanken bag Metodecentret er at bidrage til at udvikle kvaliteten på det sociale område i en virkelighed, hvor der ikke bliver flere ressourcer til at løse opgaverne. Hvor nogle vil pege på, at vi fremover må gøre mindre for færre borgere, er det vores grundholdning, at de sociale tilbud fortsat skal kunne udvikle og forbedre kvaliteten af deres indsats. Ressourcerne kan udnyttes smartere og mere effektivt, hvis vi i fællesskab tænker anderledes, afprøver nye idéer og deler vores erfaringer og viden med hinanden.

Metodecentrets arbejde er baseret på fire spor:

  1. Vi udvikler og evaluerer nye metoder til det sociale område
  2. Vi bidrager til at sprede og implementere nye og kendte evidensbaserede behandlingsprogrammer
  3. Vi udvikler og driver dokumentationsprogrammer
  4. Vi støtter kompetenceudvikling og forskning på det sociale område

Få mere viden på Metodecentrets hjemmeside.