Kvalitetssikring

En MST-behandling dokumenteres og evalueres hver uge for at sikre, at den behandling terapeuter og vejleder udfører, rent faktisk er Multisystemisk Terapi. Det betyder, at behandlingen hele tiden kan justeres, så terapeuternes og vejledernes indsats overfor de unge og forældrene bliver bedre.

Ud over kvalitetssikringen af selve metoden, undersøger MST Danmark løbende resultaterne af MST-indsatsen. Det sker ved, at terapeuter eller vejledere udfylder skriftlige spørgeskemaer ved indskrivning og udskrivning af den unge. De langsigtede effekter af behandlingen undersøges gennem interviews med familierne 6, 12 og 18 måneder efter behandlingen er slut.

MST har et meget omfattende kvalitetssikringsprogram bestående af:

 • En velbeskrevet metode
   
 • Grundigt beskrevet og afgrænset målgruppe med inklusions og eksklusions kriterier
   
 • Struktureret træning via 5-dages basisuddannelse og seminarer hver 3. måned
   
 • Ugentlig gennemgang af samtlige familier og supervision
   
 • Ugentlig konsultation
   
 • Udviklingsplaner for den enkelte terapeut/vejleder/konsulent
   
 • Månedlige interviews af familier v. TAM
   
 • SAM (Supervisor Adherence Measurement) og CAM (Consultant Adherence Measurement) hver anden måned
   
 • ½ års rapporter lokalt og nationalt = PIDR (Program Implementation Data Report)
   
 • Årlige resultater og resultater fra 6-12-18 mdrs. opfølgningsinterviews

 

Resultater

Se resultater for 2011 her

Se resultater for 2012 her

Se resultater for 2013 her