Information til professionelle om MST

 

MST-teamet

Et MST-team består af en vejleder og 2-4 uddannede og trænede MST-terapeuter, som besøger familierne og de involverede systemer flere gange om ugen, alt efter behov.
En terapeut har gennemsnitlig 4 familier ad gangen = ca. 8 familier årligt.

Familierne kan ved kriser komme i kontakt med MST-teamet 24 timer i døgnet, året rundt i de 3-5 måneder, et MST forløb varer.

Behandlingen dokumenteres systematisk på alle familier hver eneste uge, og følges op af supervision og konsultation. Ved slutningen af et forløb laves der en grundig udskrivningsrapport, med klininsk evaluering af indsatsen, og med dokumentation af behandlingens resultater ud fra tydeligt beskrevne mål.

 

Køb af behandling hos et MST-team 

Såfremt der er etableret et MST-team i nærheden, kan der ofte samarbejdes om køb af pladser hos det eksisterende team.
Udgiften til en MST behandling kan variere en smule fra team til team, så kontakt nærmeste team for yderligere oplysninger.
 

Oprettelse af et MST-team

Først skal der undersøges om, der er et relevant grundlag for at starte et MST-team.

 • Hvor stort er potentialet? (Antal kriminelle/kriminalitetstruede unge? Hvor mange falder ud af skole/uddannelses systemet? Hvor mange anbringes?) 
   
 • Hvor mange henvisninger kan forventes? (Færre anbringelser? Omlægning af eksisterende tilbud?)
   
 • Hvilke barrierer kan der være for oprettelse af MST? (Behandlingskultur?)

 
Derefter ansættes en faglig leder til teamet samt 2-4 fuldtidsansatte terapeuter. Kommunen beslutter antallet af ansatte terapeuter ud fra forventet mængde henvisninger. Den første tid kan der for eksempel ansættes 2 terapeuter, og når der er henvisninger nok, ansættes de næste.

Terapeuter og vejleder får en intensiv og grundig oplæring i metoden, og uddannes løbende gennem bl.a. ugentlig supervision og konsultation samt metodeboosters 4 gange årligt og individuelle udviklingsplaner for både terapeuter og vejleder.

Hele processen og implementeringen støttes af MST Danmark!
 
Det årlige bidrag til MST Danmark er 299.000 kr. pr. team. Såfremt to kommuner samarbejder om et team, bliver udgiften fordelt mellem dem. Kommunen kan beslutte, om de vil sælge pladser til omkringliggende kommuner.
 
Det årlige bidrag til MST Danmark dækker følgende:

 • Den årlige afgift til MST-Services. MST Danmark har licens fra udviklerne i USA til at udføre MST.
 • Udgifter til teamenes uddannelse og supervision samt dokumentation, formidling, evaluering og udvikling af MST arbejdet
 • Diverse sekretariatsudgifter for MST Danmark.

 

Hvad får kommunerne ud af det?

 • En kortvarig, intensiv behandling (3-5 måneder), hvilket sikrer en overkommelig og omtrent fastlagt udgift for hvert forløb.
   
 • En velbeskrevet, systematisk og gennemarbejdet metode.
   
 • Grundig udredning og beskrivelse af styrkerne og problemerne i hver familie, samt ugentlig dokumentation af behandlingsforløbet.
   
 • Terapeuter der arbejder konkret, systematisk og er styrkefokuserede.
   
 • Der er fokus på helhed – MST kommer ”hele vejen rundt.” dvs. inddragelse af samtlige de systemer, den unge er en del af (familien, skolen, kammerater, forældre til kammerater, lokalmiljøet osv.) 
   
 • Fokus på forældrene. Forældrene får tildelt nye og konkrete redskaber, der kan bruges i dagligdagen i forhold til den unge og øvrige børn i familien.
   
 • Familierne kan kontakte MST-teamet 24 timer i døgnet ved akut behov.
   
 • Dataindsamling og kvalitetssikring. Kommunen kan på hvilket som helst tidspunkt få oplysninger om resultaterne af behandlingen. Kommunen vil være i besiddelse af dokumentation for en lang række af oplysninger gennemsnitlig for teamet og for hver familie: Antal behandlingsdage, resultater for kriminalitet, skolegang, familiernes oplevelse af behandlingen, undgåelse af anbringelse osv. 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

National programdirektør i MST
Randi Nørup
Tlf. 5157 6101
Mail: randi.noerup@stab.rm.dk