Information til familier om MST

Multisystemisk terapi (MST) er et intensivt behandlingstilbud til unge mellem 12 og 17 år, der har alvorlige adfærdsproblemer. Der kan være tale om pjækkeri fra skole, kriminalitet, misbrug, aggressivitet, trusler eller lignende.

MST er en metode, der hjælper forældrene med at genfinde eller styrke forældrerollen, når familielivet er løbet af sporet. MST bygger på, at forældrene skal have en central rolle i behandlingsforløbet, fordi de er den unges nærmeste. Behandlingen foregår derfor sammen med familien og i den unges eget hjem, hvor terapeuten kommer flere gange ugentlig. Ved krisesituationer kan familien komme i kontakt med en terapeut døgnet rundt alle ugens dage.

Da vi ved, hvor vigtigt det er, at alle omkring den unge trækker i samme retning og støtter behandlingen, involveres også andre relevante voksne, der har en kontakt til den unge såsom bedsteforældre og anden familie, skolelærerne, kammeraternes forældre, kontaktpersoner m. fl.

MST hjælper forældrene og de involverede voksne med at rette op på den unges problemer i familien, i skolen, i kammeratskabskredsen, på arbejdet, i lokalsamfundet mv.

Et MST forløb kræver en daglig indsats af familiemedlemmerne, hvorfor MST hjælper forældrene med at identificere ressourcepersoner i nærmiljøet, som kan være dem behjælpelig under og efter MST-behandlingen. På den måde sikres det, at forældrene bliver i stand til at udvikle og fastholde nye praksisformer samt at der sker en langtidseffekt af behandlingen.

Et MST forløb varer mellem 3 - 5 måneder. Der er tale om en intensiv behandling, hvor MST-teamet er tilgængelig for forældrene 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet.
 

Hvordan får man MST?

Når en ung skal henvises til et MST-forløb, sker det gennem socialforvaltningen. Det er således socialforvaltningen der beslutter, om der kan bevilges et MST-forløb til en ung. Forældre som er interesserede i et MST-tilbud kan rette henvendelse til socialforvaltningen, som kan oplyse, om der findes MST i lokalområdet.
Hvis I er i tvivl om MST er et tilbud til jer, kan I kontakte MST Danmark for yderlige oplysninger eller oplysninger om nærmeste team.