Evaluering og forskning

 • Et stort antal RCT’er (Randomiserede Kontrollerede Studier) er lavet i flere forskellige lande: blandet andet USANorgeSverige og Canada.
   
 • De fleste viser mer-effekt sammenlignet med "treatment-as-usual"
   
 • Der har gennem årerne været kritik af forskningen i MST. Blandt andet har Julia Litell, der er metaforsker, kritiseret den måde, nogle af forskningsstudierne er arrangeret, men hun er alligevel af den overbevisning, at MST hører til blandt de metoder, der kan anbefales. Alene fordi der er forsket intensivt i MST, hvilket der ellers ikke er tradition for i socialt arbejde.
   
 • Officiel anerkendelse: "Blueprint Model Program", "State of the Science"
   
 • Evaluerings rapport af Morten Greve 2008 ved Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland