Mor og datter fandt hinanden
 

Workshop med Jamie på 16 år fra Sønderborg, hendes mor Jane og hendes stedfar Erik. Jamies familie var i et fem måneders langt MST-forløb i 2012, da Jamie var 15 år gammel.

Inden MST-forløbet blev sat i gang, havde Jamie og hendes mor mange verbale og fysiske konflikter. Der var ingen regler i hjemmet, og Jamie havde problemer i skolen. Hun pjækkede dagligt og udviste en provokerende adfærd. Hun kunne for eksempel finde på at tænde en cigaret inde i klasselokalet eller slog klassekammerater, når de drillede.

Der var problemer med Jamies vennekreds, der primært bestod af unge mænd i 20’erne, som kom fra misbrugsmiljøer, hvoraf nogle i øjeblikket sidder i fængsel. Vennekredsen havde derfor en negativ indflydelse på hendes adfærd. Hun prøvede for eksempel hash og drak sig fuld hver weekend.

Som en del af MST-forløbet blev der sat klare mål for familien. Det var mål som mindre konflikter i hjemmet, at Jamie skulle lægge afstand til den antisociale vennekreds, at forholdene i skolen skulle forbedres, at Jamie ikke skulle stikke af hjemmefra, og at der skulle etableres klare regler i hjemmet.
 
Familien fik igennem forløbet konkrete redskaber til og kompetencer i konflikthåndtering. Det var helt centralt for Jamie og hendes mor, at de skulle lære at kommunikere ordentligt og behandle hinanden med gensidig respekt. Det skyldtes, at særligt den dårlige kommunikation medførte og optrappede konflikterne mellem dem. De lærte derfor at sætte ord på ting, når de havde konflikter, og Jane begyndte at tage ansvar for sin datter. 

 

MST-forløbet har givet familien en klar struktur i hverdagen, etableret en gensidig respekt mellem Jamie, hendes mor og hende stedfar Erik, og fået italesat nogle klare og tydelige forventninger mellem parterne. Men et MST-forløb er ikke en mirakelkur. Det kræver hårdt og intensivt arbejde fra hele familien samt de MST-terapeuter, der er tilknyttet den enkelte familie.

Et velgennemført og afsluttet MST-forløb betyder derfor ikke, at familien kan stoppe med at være opmærksomme på deres adfærd over for hinanden.

 


MST-forløbet har givet Jamie lyst til at være i hjemmet nu, da der er plads og overskud til hende i hjemmet. Ikke som før, hvor der altid var gæster, som tog meget af Janes energi, så der ikke var overskud til Jamie.

- Nu kan jeg godt lide at være hjemme, og jeg behøver ikke stikke af eller sove på en banegård for at undgå at tage hjem. Jeg kan lukke døren og være mig selv inde på mit værelse, siger Jamie.